PALMOVÝ OLEJ

http://www.rspo.org/consumers/about-sustainable-palm-oil

Co znamená, když se řekne udržitelný palmový olej

(info z videa)

Produkce palmového oleje je velmi kontroverzním a často řešeným tématem. Palmové plantáže se nachází zejména v Indonésii a Malajsii a zde také musel prales ustoupit palmové výsadbě nejvíce. Lokální plantáže zabírají celkem plochu o 1/3 velikosti Německa.

K produkci palmového oleje ale není zapotřebí prales kácet. WWF (World Wildlife Fund) - vedoucí organizace věnující se boji za ochranu přírody a ohrožené přírodní druhy, svolala v roce 2002 strany začleněné do produkce palmového oleje, aby zahájila dialog o možnosti nastavení systému jinak. Mezi zúčastněnými stranami byli malí zemědělci, obchodníci, výrobci jednotlivých produktů s palmovým olejem, investoři, banky či NGOs.

Hlavním zájmem bylo prosazování lidských práv a ochrana přírody. Žádná jedna strana izolovaně nezná odpověď na všechny otázky, proto WWF iniciovala řešení problému dohromady.

Výstupem těchto rozhovorů byl vznik neziskové organizace RSPO (neboli Rountable on Sustainable Palm Oil) a vydání tzv. RSPO - development certification for sustainable palm oil, která podporuje mimo jiné např. i férovou odměnu za práci a zákaz okradení původních obyvatel o půdu.

RSPO má celkem 500 členů, což je polovina producentů palmového oleje. Rozhodnutí probíhá na bázi shody, žádnou stranu tak nelze přehlasovat. Rada má celkem 16 členů, z toho jsou 4 místa rezervována pro NGOs.

Zprávy organizace jsou veřejně přístupné. Kdokoliv může vznést stížnost. V současné době je již přes 10% výroby palmového oleje certifikováno RSPO, vyrobený olej se pak řadí mezi produkt udržitelného zemědělství, při výrobě byla též dodržována lidská práva. Přesto mnoho stále ještě na vyřešení čeká. RSPO není dokonalé ale je to určitě velmi slibný začátek změn. WWF chce docílit informované volby konzumentů.

Udržitelný palmový olej, je tedy ten, který byl certifikován RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil podle speciálních kritérií. Při respektování těchto kritérií můžeme zamezit negativnímu vlivu na skupiny obyvatel a životní prostředí.

Palmový olej se využívá v mnoha produktech, které nalezneme v regálech supermarketů, od margarínů a čokolády po zmrzlinu, mýdla, kosmetiku, paliva pro auta či elektrárny. Proč je palmový olej tak oblíbený?

  • Má výborné vlastnosti pro využití v kuchyni – tepelná stálost i při vysokých teplotách
  • Má jemnou a krémovou texturu a je bez vůně, tedy ideální do všech typů pokrmů
  • Funguje jako přírodní konzervant, prodlužuje trvanlivost produktů
  • Je též značně zemědělsky výtěžný, to jej činí nejlevnějším olejem na světě

Indie, Čína a Evropa jsou hlavními spotřebiteli oleje. Např. Francouzi konzumují přes 2 kg palmového oleje ročně.

Některé palmové plantáže byly založeny ale bez jakékoliv konzultace s lokálními obyvateli. Přes špatné zprávy o praktikách výrobců palmového oleje, velká část z nich již adoptovala udržitelný přístup k pěstování palmy. Výsledkem je stále větší produktů s palmovým olejem, které můžeme označit za takové, při jejichž výrobě bylo využito udržitelných postupů.

Je možné palmový olej nahradit např. slunečnicovým, řepkovým, sojovým? Je velmi pravděpodobné, že by vyústilo ve stejné problémy, jakým čelíme s palmovým olejem – environmentální a sociální. Nejlepší je tedy zajistit, aby produkty s palmovým olejem, které kupujeme, pocházely z udržitelného zemědělství.

-          Palmy jsou na olej 4-10 x výtěžnější než například slunečnice, řepka nebo sója

-          Produkce palmového oleje zaměstnává velkou část chudého obyvatelstva, omezení produkce by mělo pro jejich život fatální následky

-          Palmový olej je svými vlastnostmi jedinečný

V roce 2008 RSPO přišlo se souborem environmentálních a sociálních kritérií, které musí společnosti dodržovat, aby mohli své výrobky označovat za certifikované udržitelné palmové produkty (Certified Sustainable Palm Oil (CSPO)). Jedním z hlavních RSPO kritériem je NEkácení původní pralesní vegetace, která má bohatou biodiverzitu nebo zde žijí ohrožené druhy nebo by zásah do ní mohl mít negativní důsledky pro tradiční kultury určitých skupin obyvatel. Mezi další principy RSPO patří také dodržování malého množství pesticidů a omezení vypalování půdy, férové zacházení ze zaměstnanci aj.

CERTIFIKACE

http://www.rspo.org/certification

Certifikace palmového oleje informuje o původu oleje, respektive, že jeho výroba podléhá kritériím udržitelného zemědělství a že tedy není uměle ničena příroda a životní prostředí.

Proč certifikace RSPO? = Globální poptávka po rozlišení produktů, které škodí přírodě a lidem

- podmínky udělení certifikace jsou přísné a členům může být kdykoliv členství zrušeno a certifikát odebrán

- certifikované produkty jsou označeny speciální značkou, které dokazuje, že byl v produktu využit jen palmový olej z udržitelného zemědělství

 

Podrobnosti udělení certifikace

Je třeba dodržování určeného standardu, který reflektuje principy a kritéria a na základě jehož dodržování je certifikát udělen. Dodavatelé prochází auditem s ohledem na tato kritéria. Orgány, které udělují rozhodnutí o certifikaci, jsou akreditované, je tak zajištěna jejich kompetence provádět audity. Detaily procesních požadavků, které kontrolují, zda byly požadavky certifikace splněny, jsou blíže uvedeny zde Supply Chain Certification Systems.

 

Jak certifikaci získat

1)      Zvolte si Vaši roli v dodavatelském řetězci

2)      Vyberte si dodavatelský systém

3)      Staňte se členem RSPO

4)      Získejte certifikát

5)      Nakupujte olej od certifikovaných dodavatelů

6)      Označte se za výrobce, který využívá certifikovaný palmový olej

- k revizi RSPO principů a kritérií dochází každých pět let

- nastavení standardu procesu se děje dle ISEAL

- žádné veřejné vyjádření ohledně souladu s RSPO principy a kritérii není možné provádět před ověřením třetí stranou a to nezávislým, akreditovaným certifikačním orgánem

Pěstitelé se musí recertifikovat jednou za 5 let, ročně jsou pak kontrolováni, zda průběžně podmínky certifikátu dodržují, náklady auditů jsou neseny výrobci, kteří certifikaci žádají. Po pěti letech se hlavní posudek znovu kompletně přezkoumává.

Důvodem komplikovanosti certifikace je cíl zajistit absolutní objektivitu a konzistentnost a ověřit důvěryhodnost produkce.

Předtím, než se palmový olej dostane do samotného prodávaného produktu, projde rozsáhlým výrobním řetězcem. Je tedy velmi důležité zajistit důvěryhodnost tvrzení o udržitelnosti od počátku až do konce celého výrobního procesu. Jednotlivé zastávky řetězce musí být taktéž certifikovány. Transparentnost a důvěryhodnost je zajištěna skrze RSPO Supply Chain Certification a RSPO Principles a Criteria Certification. Cílem je vyrábět olej udržitelně a ten, který je takto vyroben, odlišit od ostatních.

Dokument Principy a kritéria je obecný, každá země, jelikož zde platí jiné regulace, zákony - např. na výši mzdy pro pracovníky atp.,si vykládá kritéria v tzv. národní interpretaci.

-          Výhodou v tomto případě je, že se tím eliminuje kolize s mezinárodním nebo národním standardem

-          umožňuje také diskuzi o problematice se zapojenými stranami přímo

-          problémy tak mohou být řešeny a diskutovány na regionální a národní úrovni a to je pro ošetření unikátních situací velmi důležité

Výhody certifikace

  • RSPO-certifikovaní pěstitelé tvoří 18% produkce palmového oleje (2014)
  • RSPO členové tvoří velkou část oleje, který je prodán na světový trh
  • klíčové sociální a environmentální NGOs se podílí na transparentnosti a důvěryhodnosti certifikace
  • Protože jsou všichni členové navzájem vázáni přijetím RSPO certifikace, hodnota statusu je univerzální
  • Environmentálně a sociálně odpovědní nakupující mají vůli platit vyšší cenu za odpovědně vyrobené produkty