Fair trade

V rozvojových zemích lidé pěstují plodiny a vyrábějí zboží, v rozvinutých zemích lidé tyto plodiny i zboží spotřebovávají. Spotřebitel nakupuje a producent má obživu. Zní to dobře?

 

Realita je často jiná. Pěstitelé, řemeslníci a zaměstnanci v rozvojových zemích pracují za podmínek, které si jen těžko dovedeme představit. Mzda, který nestačí ani na základní životní potřeby, nebezpečná práce bez ochranných pomůcek, dětská a otrocká práce. To je jen příklad.

Transport2

 

NaZemi hledá východiska z této situace a snaží se je prosazovat nejen mezi spotřebitelskou veřejností, ale také na úrovni veřejné správy. Věříme, že správná rozhodnutí existují - příkladem takového rozhodnutí může být právě fair trade.

 

 

Fair trade je způsob obchodu, který dává pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v rozvojových zemích příležitost, aby se uživili vlastní prací za důstojných podmínek.

Více informací na www.fairtrade.cz

Jaký výrobek může být fairtradový?

DSC 0063

  • káva, čaj, kakao
  • třtinový cukr, rýže
  • čerstvé i sušené ovoce, ořechy
  • výrobky z bavlny
  • sportovní míče a dětské hračky
  • řezané květiny
  • šperky a doplňky
  • mnoho dalších potravin i řemeslných produktů
  •  

Basket

 

Při nákupu fairtradového výrobku má spotřebitel jistotu, že vznikl za podmínek hodných civilizované společnosti. Standardy pro fairtradovou výrobu a obchodování vznikají na půdě dvou mezinárodních organizací: Fairtrade International a World Fair Trade Organization, které obě sdružují jak zástupce obchodníků a spotřebitelů, tak zástupce samotných producentů.

Více indormací o produktech, jejich původu na www.pribehzbozi.nazemi.cz