Fair trade

V zemích globálního Jihu lidé pěstují plodiny a vyrábějí zboží, my u nás tyto plodiny i zboží spotřebováváme. Spotřebitelé nakupují a producenti mají obživu. Zní to dobře? 

Realita je často jiná. Pěstitelé, řemeslníci a zaměstnanci v tzv. rozvojových zemích pracují za podmínek, které si jen těžko dovedeme představit. Dostávají mzdu, která jim nestačí ani na pokrytí základních životních potřeb. Dělají nebezpečnou práci, často bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Běžná je zde dětská a otrocká práce. 

NaZemi hledá východiska z této situace a snaží se je prosazovat nejen mezi spotřebitelskou veřejností, ale také na úrovni veřejné správy. Věříme, že správná rozhodnutí existují – příkladem takového rozhodnutí může být právě fair trade. 

Fair trade je obchod založený na partnerství. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy.

Více informací na www.fairtrade.cz.

Jaký výrobek může být fairtradový:

DSC 0063

  • káva, čaj, kakao,
  • třtinový cukr, rýže,
  • čerstvé i sušené ovoce, ořechy,
  • výrobky z bavlny,
  • sportovní míče a dětské hračky,
  • řezané květiny,
  • šperky a doplňky,
  • mnoho dalších potravin i řemeslných produktů.

Basket

 

Při nákupu fairtradového výrobku má spotřebitel jistotu, že vznikl za podmínek hodných civilizované společnosti. Standardy pro fairtradovou výrobu a obchodování vznikají na půdě dvou mezinárodních organizací: Fairtrade International a World Fair Trade Organization, které obě sdružují jak zástupce obchodníků a spotřebitelů, tak zástupce samotných producentů.

Více informací o produktech a jejich původu najdete na www.pribehzbozi.nazemi.cz.